جذب پیمانکار ساخت

کارشناس ساخت

5 سال سابقه مرتبط

محل کار : اشتهارد

 
زمینه همکاری*
لطفاً زمینه همکاری خود را وارد نمائید

نام و نام خانوادگی*
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید

نام شرکت
لطفاً نام شرکت خود را وارد نمائید

شماره تماس*
لطفاً شماره تماس خود را وارد نمائید

پست الکترونیکی
لطفاً پست الکترونیکی خود را وارد نمائید

متن پیام
لطفاً متن پیام خود را وارد نمائید

ارسال فایل
لطفاً فایل رزومه خود را وارد نماید

کد امنیتی*
کد امنیتی  بازآوریلطفاً کد امنیتی را به درستی وارد نمائید

English

فارسی

شرکت آذین پلاست فناوران آسیا